Pirkko

pirkko.aminoff@mindavenue.fi

+358 50 303 8263

Pirkko Aminoff

EQ-i 2.0® -sertifioitu valmentaja, WorkPlace Big Five Profile™ -sertifioitu valmentaja

pirkko.aminoff@mindavenue.fi

+358 50 303 8263

Olen johtajien ja johtoryhmien coach ja uskon, että tulevaisuuden menestystarinat syntyvät yhteistyöhön ja jatkuvaan yhdessä oppimiseen panostavissa organisaatioissa. Johtajan nöyryys ja rohkeus näyttää omaa haavoittuvuutta nousevat tärkeiksi tekijöiksi epävarmuuden ja kompleksisuuden keskellä johdettaessa. Johtajan työkaluja ovat strategisen osaamisen rinnalla muutokseen ja uudistumiseen vaikuttamisen mekanismien tunteminen ja ihmismielen ymmärrys sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot.

Käytän työkaluja, mm. Workplace Big Five Profile -persoonallisuusprofiilia ja EQ-i 2.0 -tunneälymittaria korostaen aina sitä, että ne eivät määritä ketään, vaan auttavat itsetuntemuksen kehittämisessä ja erilaisuuden ymmärtämisessä – ja sitä kautta sekä omien että yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Sertifioituna tiimicoachina coachaan myös tiimejä ja fasilitoin workshoppeja työyhteisöille osana johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittämishankkeita. Työyhteisöissä jokaisen itsensä johtamisen taidot luovat perustan yhteistyölle ja tiimien yhdessä ohjautuvuudelle.

Sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia toteutan pitkällä kokemuksella myös virtuaalisesti.

Pidän omasta kehittymisestä huolta seuraamalla aktiivisesti alan tutkimusta ja tietoa eri kanavissa, osallistumalla koulutuksiin sekä oppimalla yhdessä kollegojen kanssa eri ammatillisissa verkostoissa, joista HumanLab on yksi tärkeä yhteisö.

www.mindavenue.fi

Tilaa uutiskirjeemme