Palvelut organisaatioille

Organisaatiot

Tarjontaamme sisältyy koulutuksia, analyyseja, lähi- ja etävalmennuksia, digimateriaalia ja webinaareja; tilanteista ja tarpeista riippuen. Katso organisaatioille suunnatut palvelumme alla tai tutustu kaikkiin palveluihimme verkkokaupassamme (tulossa)

Valmennukset

HumanClub tarjoaa valmiita valmennuspaketteja, nettivalmennuksia, yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia. Valmiita valmennuspaketteja ovat: tunneälykäs itsensä johtaminen, voittamisen ilmapiiri, organisaation tunneilmasto, tunnetaidot haastavissa asiakastilanteissa, tiimin herättelypäivä, energisoiva johtoryhmätyöskentely, sekä esimies tunneilmaston johtajana. Tilaa oman yrityksesi nopea ja ilmainen tilannekartoitus, tai tutustu valmiisiin valmennuspaketteihimme verkkokaupassamme.

Arvioinnit

HumanClub:ssa kokeneet sertifioidut asiantuntijamme tekevät WorkPlace Big Five Profile™ -persoonallisuusprofilointeja, EQ-i 2.0® -tunneälymittauksia ja 360° -arviointeja sekä palautteenantoa. Arviointien tarkoituksena on kehittää tunnetaitoja, johtamistaitoja, tai muuten parantaa yksilön ja organisaation suoriutumista.

HumanLab Oy | Johdon valmennukset organisaatioille

Yritysanalyysit

Haluatko tietää, miten esimiesten ja alaisten kommunikaatiota voitaisiin parantaa? Minkälaiset persoonallisuuspiirteet tai muut ominaisuudet ovat yhteydessä erityisen hyvään työsuoriutumiseen tai työpaikan vaihtamiseen?

Yritysanalyyseilla tarkoitamme organisaatiotason interventioita. Nämä alkavat sillä, että rakennamme asiakkaan kanssa yhteistyössä kysymyksenasettelun ja tavoitteet interventiolle. Tämän jälkeen tarjoamme interventiopakettia keskustelun pohjalta, kartoitamme nykytilanteen, sekä käymme yhdessä läpi palautteenannon ja jatkotoimenpiteet.

Tilaa uutiskirjeemme